Защо да се запишете за обучение

Ще получите знания и умения и възможност  да оцените предимствата от това обучение в посока развитие на бизнеса ви, уменията ви, както и възможностите за успех, за по-високи приходи и намаляване на разходите, за създаване на нови продукти и пазари.

С какво ще ви бъде полезно това обучение и какви знания, умения и възможности ще получите:

  • Ще усвоите основна терминология и визия как да изграждате нов кръгов бизнес модел и култура в посока устойчивост, рентабилност и растеж; 
  • Ще научите начините и методите за създаване на кръгови модели, както и критериите за оценка на кръговост;
  • Ще разберете защо Кръговата икономика е важен фактор в постигането на заложените критерии в Зелената сделка и какви са начините за финансиране на кръгови бизнес модели;
  • Ще научите за нюансите на взаимовръзката между трите измерения на устойчивостта: общество, околна среда и икономика;
  • Ще разберете какви са ползите и предизвикателствата пред внедряване на кръгови бизнес модели и как да трансформирате цели системи така, че те да бъдат печеливши и устойчиви във времето. 

За кого е подходящо това обучение:

 • мениджъри и собственици на частни компании, предприемачи, стартъпи; 
 • държавни служители, общинска администрация, НПО, административен персонал;
 • дизайнери, инженери, индустриални мениджъри и всички експерти, имащи досег до кръговата икономика и нуждаещи се от по-задълбочени знания в посока постигане на индустриална симбиоза;
 • преподаватели в гимназиален етап на образование ;
 • студенти, притежаващи бакалавърска степен.
промо

отстъпка от 20%

Можете да закупите онлайн обучението с отстъпка от 20% от посочената стандартна цена (822лв. с включено ДДС) до 30 Юни 2023г.

Лектор

Десислава Димитрова

Със задълбочени знания и опит в сферата на Индустриалния мениджмънт и Кръговата икономика, Европейската интеграция и Устойчивост на системите, тя е незаменим ментор, учител и вдъхновител за всеки, който иска да задълбочи знанията си в сферата на Кръговата икономика и да трансформира бизнеса и икономиката на България в посока устойчива, екологична, иновативна среда, допринасяща за създаването на нов тип икономика, отговаряща на международните стандарти, качество и развитие.

полезна информация

Често задавани въпроси

Това е видеозапис на обучението. Можете да учите в удобно за вас време. Лекциите са с различно времетраене в зависимост от разглежданата тематика. Времето за самоподготовка също зависи от времето, което вие изберете. Видеозаписът на всеки модул не е достатъчен при самоподготовката ви, за да можете да преминете теста. Необходимо е да отделите време за лекцията към всеки видео модул, както и да се запознаете с приложените в нея линкове към различни организации, научни разработки,  и материали, както и с допълнително приложената литература. 

* По време  на обучението, участниците ще имат възможност за достъп до лектора с цел изясняване на възникнали въпроси при предварително заявени дата и час и при наличие на минимум 5 курсиста. Часове за индивидуална консултация, свързани с обучението ще бъдат определяни 2 пъти в месеца. За повече информация, следете на сайта. 

Всеки видео модул е с различно времетраене. Препоръчително е да отделяте поне 2 часа на седмица, за да можете да усвоите материала, който е даден във видео лекцията и заедно с това да допълните усвоените знания с текстовата част под формата на лекция, придружаваща видео модула. Видео лекциите се състоят основно от графики, фигури и обяснения по тях. В лекцията, която придружава всеки един видео материал, в текстова форма ви е предоставена цялата информация и обясненията по съответните графики и таблици. Приложената допълнителна литература след лекционния материал е повече от препоръчителна за всички, които искат да преминат успешно финалния тест. 

Не се налага инсталиране на допълнителен софтуер.

След заплащане на обучението ще имате на разположение 6 месеца и постоянен достъп до всички материали – видео уроци, допълнителни материали, възможности за консултация с лектора и тестове. След това системата автоматично ще прекрати достъпа ви до това обучение.

Записването и достъпа до видео модулите става след като внесете пълната сума за обучението и попълните формуляра за записване, кликвайки на бутона „Започнете да учите“. 

Заплащането на таксата за обучение може да се извърши по банков път, или на касата на БТПП на ул. Искър 9, гр. София. Банковата сметка на БТПП – Съвет по Кръгова икономика за извършване на превода е:

IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
Банков код: UNCRBGSF
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД
Адрес: Пл. Св. Неделя 7, София

*Моля в основанието за плащането да посочите: „онлайн обучение“ ИЛИ „Сертификат“ (при повторно явяване на тест).

След като създадете акаунт на сайта и изпратите заявка за включване в курса, очакваме от вас да направите плащане. След като потвърдим плащането в рамките на 3 работни дни ще получите достъп до курса.

Ако изберете банков превод, ще ви бъде изпратена на посочен от вас имейл проформа фактура, с необходимите данни за плащане. 

Сертификатът се издава за успешно преминато обучение и е включен в цената на онлайн обучението.  

Документът се получава след предадени минимум 80% верни отговори (16 верни отговора) на  задачите за самостоятелна работа – тест (от общо 20 задачи). 

В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

В случай, че не успеете да преминете успешно теста (т.е. да имате минимум 16 верни отговора), можете да заявите повторно явяване на тест в рамките на 6 (шест) месеца от стартирането на обучението, попълвайки формуляра Формуляр за повторно явяване на тест

Повторното явяване на тест се заплаща допълнително. За тази цел ще трябва да заплатите 114лв. с включено ДДС за получаване на нов онлайн тест и при успешно преминаване да получите Сертификат. 

Към формата

Не можете да копирате съдържанието на тази страница