Това е видеозапис на обучението. Можете да учите в удобно за вас време. Лекциите са с различно времетраене в зависимост от разглежданата тематика. Времето за самоподготовка също зависи от времето, което вие изберете. Видеозаписът на всеки модул не е достатъчен при самоподготовката ви, за да можете да преминете теста. Необходимо е да отделите време за лекцията към всеки видео модул, както и да се запознаете с приложените в нея линкове към различни организации, научни разработки,  и материали, както и с допълнително приложената литература. 

* По време  на обучението, участниците ще имат възможност за достъп до лектора с цел изясняване на възникнали въпроси при предварително заявени дата и час и при наличие на минимум 5 курсиста. Часове за индивидуална консултация, свързани с обучението ще бъдат определяни 2 пъти в месеца. За повече информация, следете на сайта. 

Всеки видео модул е с различно времетраене. Препоръчително е да отделяте поне 2 часа на седмица, за да можете да усвоите материала, който е даден във видео лекцията и заедно с това да допълните усвоените знания с текстовата част под формата на лекция, придружаваща видео модула. Видео лекциите се състоят основно от графики, фигури и обяснения по тях. В лекцията, която придружава всеки един видео материал, в текстова форма ви е предоставена цялата информация и обясненията по съответните графики и таблици. Приложената допълнителна литература след лекционния материал е повече от препоръчителна за всички, които искат да преминат успешно финалния тест. 

Не се налага инсталиране на допълнителен софтуер.

След заплащане на обучението ще имате на разположение 6 месеца и постоянен достъп до всички материали – видео уроци, допълнителни материали, възможности за консултация с лектора и тестове. След това системата автоматично ще прекрати достъпа ви до това обучение.

Записването и достъпа до видео модулите става след като внесете пълната сума за обучението и попълните формуляра за записване, кликвайки на бутона „Започнете да учите“. 

Заплащането на таксата за обучение може да се извърши по банков път, или на касата на БТПП на ул. Искър 9, гр. София. Банковата сметка на БТПП – Съвет по Кръгова икономика за извършване на превода е:

IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
Банков код: UNCRBGSF
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД
Адрес: Пл. Св. Неделя 7, София

*Моля в основанието за плащането да посочите: „онлайн обучение“ ИЛИ „Сертификат“ (при повторно явяване на тест).

След като създадете акаунт на сайта и изпратите заявка за включване в курса, очакваме от вас да направите плащане. След като потвърдим плащането в рамките на 3 работни дни ще получите достъп до курса.

Ако изберете банков превод, ще ви бъде изпратена на посочен от вас имейл проформа фактура, с необходимите данни за плащане. 

Сертификатът се издава за успешно преминато обучение и е включен в цената на онлайн обучението.  

Документът се получава след предадени минимум 80% верни отговори (16 верни отговора) на  задачите за самостоятелна работа – тест (от общо 20 задачи). 

В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

В случай, че не успеете да преминете успешно теста (т.е. да имате минимум 16 верни отговора), можете да заявите повторно явяване на тест в рамките на 6 (шест) месеца от стартирането на обучението, попълвайки формуляра Формуляр за повторно явяване на тест

Повторното явяване на тест се заплаща допълнително. За тази цел ще трябва да заплатите 114 лв. с включено ДДС за получаване на нов онлайн тест и при успешно преминаване да получите Сертификат. 

Към формата

Не можете да копирате съдържанието на тази страница