Начин на заплащане на таксата:

    С изпращането на настоящия формуляр заявявате желанието са за повторно явяване на тест за посоченото обучение. Взаимният ни ангажимент започва след потвърждение от наша страна за обработена заявка.

    Не можете да копирате съдържанието на тази страница