Лектор

Десислава Димитрова е сертифициран експерт по Кръгова икономика и основен създател и вдъхновител на този курс.

Със задълбочени знания и опит в сферата на Индустриалния мениджмънт и Кръговата икономика, Европейската интеграция и Устойчивост на системите, тя е незаменим ментор, учител и вдъхновител за всеки, който иска да задълбочи знанията си в сферата на Кръговата икономика и да трансформира бизнеса и икономиката на България в посока устойчива, екологична, иновативна среда, допринасяща за създаването на нов тип икономика, отговаряща на международните стандарти, качество и развитие. Разработила и патентовала два иновативни продукта за хранително-вкусовата промишленост, с опит в създаване на иновативни продукти и процеси, г-жа Димитрова е ценен консултант за всеки бизнес, който е готов да тръгне по пътя на кръговата икономика.

Лекторът е с над 25 годишен международен опит, като натрупаните знания и положителни резултати по различни видове проекти, както и създаването на международни консорциуми, може да бъде полезен за всяка българска компания.  

Десислава Димитрова
Председател на Бюрото на Съвета по КИ към БТПП

Не можете да копирате съдържанието на тази страница