1. За Сайта

 • Потребителите декларират, че с използването на сайта се съгласяват с настоящите ”Общи условия“. Тези „Общи условия“ обвързват всички лица, които ползват сайта.
 • При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите „Общи условия“, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 • За промяната на настоящите „Общи условия“ не се изисква предварителното и изрично уведомяване на потребителите.
 • В случай на несъгласие с настоящите „Общи условия“ или част от тях, потребителят следва да не използва уебсайт www.circularedu.com

2. Дефиниции:

 • Електронният адрес за кореспонденция с БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД е: info@circularedu.com
 • Сайт: – е уеб страницата /www.circularedu.com/  и неговите поддомейни, собственост на БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД.
 • Потребител – е физическо лице, което използва предоставяните услуги.
 • Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 • Цена на Услугата– е цената онлайн обучението, включваща видео материали, текстова част под формата на лекции, тест за оценка на придобитете знания и издаване на сертификат за завършено обучение от Българска Търговско Промишлена Палата (БТПП) и Съвета при БТПП, “Кръговата икономика-зелената алтернатива за България“ – “КИЗА БГ” .
 • Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

3. Авторски права

 • Сайтът и неговото съдържание, като снимки, текстове, изображения, графики, услуги и функционалности са обекти на авторски права, притежавани от Десислава Станиславова Димитрова и БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД, на която същата е едноличен собственик. Части от него/отделна информация (включително, но не само текстове, изображения, графики, снимки), материали, публикувани на сайта принадлежат на БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД и могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното писмено съгласие на притежателя на авторските права БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД и при условие, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация. Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Платформата за онлайн и видео обученията, както и целият лекционен материал е собственост на Десислава Димитрова и „БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО“ ЕООД.

Copyright ©  Copyright  CE_eL “Circular Economy eLearning” Всички права запазени

 Този лиценз позволява на повторно използващите да разпространяват, ремиксират, адаптират и надграждат материала във всякакъв носител или формат само за некомерсиални цели и само доколкото авторството е дадено на създателя.

CC BY-NC-SA включва следните елементи:

BY – кредитът трябва да бъде даден на създателя

NC – Разрешено е само некомерсиално използване на произведението

SA – Адаптациите трябва да се споделят при същите условия

4. Условия за ползване

 • БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО ЕООД запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до поребителя.

Не можете да копирате съдържанието на тази страница